“Với người không tin vào Phật, Ngài có quay lưng với họ không?”, câu trả lời khiến Quốc Vương quỳ gối cảm phục

“Với người không tin vào Phật, Ngài có quay lưng với họ không?”, câu trả lời khiến Quốc Vương quỳ gối cảm phục

Phật Giáo vẫn còn lưu truyền cuộc đối thoại giữa Phật Tổ và nhà vua Ấn - Hy Lạp Di Lan Đà Vương. Quốc vương hỏi: “Với người không tin vào Phật, Ngài có quay lưng với họ không?” Nhận được câu trả lời, ông lập tức quỳ gối cảm phục.

Quốc vương hỏi: “Với người không tin vào Phật, Ngài có quay lưng với họ không?” Nhận được câu trả lời, ông lập tức quỳ gối cảm phục.

“Với người không tin vào Phật, Ngài có quay lưng với họ không?”, câu trả lời khiến Quốc Vương quỳ gối cảm phục “Với người không tin vào Phật, Ngài có quay lưng với họ không?”

Phật Giáo vẫn còn lưu truyền cuộc đối thoại giữa Phật Tổ và nhà vua Ấn - Hy Lạp Di Lan Đà Vương. Cảm phục trước trí tuệ và sự đức độ của Phật Tổ, một lần quốc vương đích thân đến diện kiến, và hỏi Đấng tối cao một câu: “Xin hỏi, Đức Phật có tâm oán hận, nổi giận hay không?” Phật đáp: “Ta không có tâm oán hận, đương nhiên sẽ không nổi giận”.

“Với người không tin vào Phật, Ngài có quay lưng với họ không?”, câu trả lời khiến Quốc Vương quỳ gối cảm phục

Quốc vương tiếp: “Nhưng ta thấy trong kinh Phật có ghi chép thế này: Có một lần đại đệ tử của Ngài và Mục Kiền Liên dẫn 500 đệ tử tới nghe giảng kinh. Ngài đã rất tức giận và đuổi mắng họ. Chẳng phải là tâm oán hận hay sao?”.

“Quả thực có chuyện này”. Phật nhẫn nại giải thích: “Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên quả thực có dẫn 500 đệ tử tới tham gia Pháp hội. Nhưng 500 người này ồn ào khiến Pháp hội mất hết tôn nghiêm. Ta đuổi họ ra ngoài, là vì muốn gìn giữ uy nghi nơi cửa Phật, không phải là vì tâm oán hận.”

Quốc vương tiếp: “Vậy với người không tin vào Phật pháp, ngài có quay lưng với họ hay không?” Phật mỉm cười: “Nếu ngài ngã trên mặt đất thì là do tự ngài bất cẩn, ngài không thể trách mặt đất không tốt với ngài. Vốn dĩ mọi thứ trên đời đều có nguyên do và nhân quả. Không thể cưỡng cầu, ép buộc. Chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý, phúc khí luôn mỉm cười với mọi chúng sinh”.

Di Lan Đà Vương thực sự tâm phục khẩu phục, quỳ gối bái tạ.

Phật độ muôn người, chỉ cần người có lòng từ - bi – hỉ - xả

“Với người không tin vào Phật, Ngài có quay lưng với họ không?”, câu trả lời khiến Quốc Vương quỳ gối cảm phục

Đức Phật không rằng buộc niềm tin của con người, mà luôn hướng chúng ta đến vẻ đẹp Chân – thiện – mỹ. Người tin Phật mà làm điều ác, cuối cùng sẽ nhận lấy tai ương. Người vô thần, hay theo một tôn giáo khác, nếu làm điều tốt, nói lời hay, sống cương trực, cuối cùng sẽ nhận lấy trái ngọt. Bất kỳ một kết quả nào cũng đều do nhân quả gieo trồng mà ra.

Đức Phật vốn là một vị Thầy dẫn đường sáng suốt, nhưng chúng sinh phải tự mình tu dưỡng, làm chủ vận mệnh của bản thân. Đức Phật không thể làm trái luật Nhân Quả, khiến chúng sinh gặp họa, tảng lờ người lương thiện, hay độ trì cho kẻ ác. Đức Phật luôn khuyên bảo con người buông hạ đồ đao, không gây nghiệp chướng, tích đức hành thiện để được hưởng an lành.

0 Nhận xét

  • Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0